Etag 026

Pääosa rakennustuotteiden CE-merkinnöistä tapahtuu tuotestandardien mukaisesti. Jos harmonisoitua tuotestandardia ei ole tai tuote poikkeaa standardista, on CE-merkintä mahdollinen eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) avulla.

Tuotejärjestelmät CE-merkitään usein ETA:n avulla ETA hyväksyntämenttelyn piirissä ovat tyypillisesti innovatiiviset tuotteet, standardeista poikkeavat tuotteet, sekä tuotejärjestelmät (kit). BARRAFlame ja Pyroplex palokatkojärjestelmät ovat ETA:n piirissä olevia tuotejärjestelmiä. Niitä koskevat palokatkojärjestelmien hyväksyntäohje ETAG 026: Läpivientitiivistykset palavien putkien, palamattomien putkien ja kaapeleiden kanssa. BARRAFlame palokatkojärjestelmä pitää sisällään BARRAFlame DMA palokatkomaalin ja BARRAFlame DMK palokatkomassan. Pyroplex palokatkojärjestelmä pitää sisällään Pyroplex paloakryylin, -palomansetin ja -palowrapin.

 

ETA määrittelee tuoteominaisuudet – testaus kertoo suorituskyvyn ETA-hyväksyntäohjeissa määritellään rakennustuotteelle tiettyjä ominaisuuksia ja niihin liittyviä vaatimustasoja. Tällaisia ovat esim. reagointi tuleen, palonkestävyys, mekaaninen kesto, ilmaäänieristys ja huollettavuus. Testauksella selvitetään tuotteen suorituskykyä ETA-hyväksyntäohjeessa määritellyissä ominaisuuksissa.

Scroll to Top