Etag 022

Pääosa rakennustuotteiden CE-merkinnöistä tapahtuu tuotestandardien mukaisesti. Jos harmonisoitua tuotestandardia ei ole tai tuote poikkeaa standardista, on CE-merkintä mahdollinen eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) avulla.

Tuotejärjestelmät CE-merkitään usein ETA:n avulla ETA hyväksyntämenttelyn piirissä ovat tyypillisesti innovatiiviset tuotteet, standardeista poikkeavat tuotteet, sekä tuotejärjestelmät (kit). PCI Lastogum vedeneristysjärjestelmä on ETA:n piirissä oleva tuotejärjestelmä. Sitä koskee vedeneristysjärjestelmien hyväksyntäohje ETAG 022: Märkätilojen lattioiden ja/tai seinien vedeneristysjärjestelmät Osa 1: Pintasuojatut tai suojaamattomat nestemuodossa levitettävät vedeneristeet. 

PCI Lastogum-vedeneristysjärjestelmä pitää sisällään pohjusteen, vedeneristeen, kiinnityslaastit ja järjestelmässä käytetyt vahvikkeet. ETA määrittelee tuoteominaisuudet – testaus kertoo suorituskyvyn ETA-hyväksyntäohjeissa määritellään rakennustuotteelle tiettyjä ominaisuuksia ja niihin liittyviä vaatimustasoja. Tällaisia ovat esim. rakennustuotteen kantavuus, käyttöturvallisuus, kestävyys, vesitiiviys tai energiataloudellisuus. Lisäksi otetaan kantaa siihen, miten tuotteita valvotaan ja testataan. Testauksella selvitetään tuotteen suorituskykyä ETA-hyväksyntäohjeessa määritellyissä ominaisuuksissa.

 

PCI Lastogum vedeneristeen kohdalla keskeisimmät testatut tuoteominaisuudet olivat vesitiiviys, halkeamansilloituskyky ja tartuntalujuudet, sekä ominaisuuksien säilyvyys rasituskokeissa. Testausta toteutettiin monipuolisesti erilaisilla menetelmillä ja monen tyyppisissä olosuhteissa.

Scroll to Top